Khe Young (Double slit)

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để khảo sát hiện tượng nhiễu xạ qua khe hẹp.
  • Có 6 loại khe Young trên một khung.

Có 6 loại khe đôi như sau:

- Khe có độ rộng b = 0.05mm: Khoảng cách khe a là: 0.1; 0.15; 0.2; 0.25mm

- Khe có độ rộng b = 0.1mm:  Khoảng cách khe a là: 0.15; 0.2mm

Có ký hiệu và kích thước khe trên film.

Khung bằng nhựa, kích thước: 50 x 75mm

Chúng tôi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng