Kim nam châm

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để chế tạo la bàn biểu diễn hay kim nam châm.
  • Kích thước: 3 loại: 62mm, 75mm và 100mm.

Dùng để chế tạo la bàn biểu diễn hay kim nam châm.

Kích thước: 3 loại: 62mm, 75mm và 100mm.