Lăng kính thủy tinh

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Chuyên dùng cho tán xạ ánh sáng.

Dùng cho máy quang phổ

Lăng kính thủy tinh chất lượng cao.

Loại lăng kính tam giác đều.

Kích thước (Cạnh): 25mm, 38mm, 50mm

Chuyên dùng cho tán xạ ánh sáng.

Dùng cho máy quang phổ