Lò xo

Mã số: L10DC08

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Thiết bị dùng chung cho các thí nghiệm. Tạo lực đàn hồi

Được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có độ cứng khoảng (3-4) N/m, đường kính khoảng 16 mm, dài 80 mm, hai đầu có uốn móc