Giỏ hàng
Tài khoản

Lò xo

Mã sản phẩm: L10DC08

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có độ cứng khoảng (3-4) N/m, đường kính khoảng 16 mm, dài 80 mm, hai đầu có uốn móc