Lò xo dài

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Đường kính 600

Dài: 100mm, 150mm, 225mm