Lò xo ngắn

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Đường kính có 3 loại: 15.5mm, 20mm và 37mm
  • Chiều dài có các loại: 20mm, 23mm, 25mm

Đường kính có 3 loại: 15.5mm, 20mm và 37mm

Chiều dài có các loại: 20mm, 23mm, 25mm