Lò xo siêu dài

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để biểu diễn dạng sóng.
  • Có 2 loại: Loại 1 dài 3m (dãn thành 9m); loại 2 dài 1.8m (dãn thành 5.4m)

Lò xo có đường kính 20mm.

Chiều dài có thể dãn gấp 3 lần.

Có 2 loại: Loại 1 dài 3m (dãn thành 9m); loại 2 dài 1.8m (dãn thành 5.4m)

Dùng để biểu diễn dạng sóng