Giỏ hàng
Tài khoản

Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) (Tranh giấy)

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Mục đích sử dụng: HS tìm hiểu được sâu sắc hơn về lịch sử cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII).

Lược đồ thể hiện được diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII).

Kích thước: (720x1.020)mm có dung sai 10mm

In offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) (Tranh giấy) được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001