Giỏ hàng
Tài khoản

Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

- 03 Lược đồ Đông Nam Á, bao gồm:
+ 01 Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đến năm 1920;
+ 01 Lược đồ Đông Nam Á từ năm 1920 đến năm 1945;
+ 01 Lược đồ Đông Nam Á từ năm 1945 đến năm 1975;
- Lược đồ thể hiện được vị trí, phạm vi của các quốc gia hay các khu vực thuộc địa ở khu vực Đông Nam Á trong từng thời kỳ lịch sử.
- Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.
- Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720x1020)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ  (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001