Mâm quay con ngựa

Mã số: AEMQCNxxx

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Mâm quay thể chất 9
Đường kính 1m
cao 60cm
chất liệu thép sơn tĩnh điện

Mâm quay thể chất 9
Đường kính 1m
cao 60cm
chất liệu thép sơn tĩnh điện