Mô hình trái đất xoay quanh mặt trời

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 

  • Mô hình biểu diễn ban ngày, ban đêm, mùa và các giai đoạn của mặt trăng trên trái đất
  • Mô hình biểu diễn trái đất quay quanh mặt trời.
  • Mô hình biểu diễn mặt trăng quay quanh trái đất

 

Mô hình biểu diễn ban ngày, ban đêm, mùa và các giai đoạn của mặt trăng trên trái đất

Mô hình biểu diễn trái đất quay quanh mặt trời.

Mô hình biểu diễn mặt trăng quay quanh trái đất.

Các chỉ dẫn bằng tiếng Anh (Hàng Trung Quốc sẽ là tiếng Trung)