Nam châm thẳng

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng để cho các thí nghiệm về từ học.

Nam châm thẳng, được sơn 2 đầu xanh đỏ

Chất liệu Ferrit

Kích thước: Khác nhau