Ống NEWTON

Mã số: PTVL2027

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Quan sát và giải thích sự rơi tự do của 2 vật có khối lượng khác nhau trong không khí và chân không.

Ống Newton gồm:

- Một ống bằng thủy tinh, kích thước 1000mm, đường kính 50mm, hút chân không, hai đầu gắn chặt. Trong có 2 vật nhỏ: lông chim, hòn bi bằng chì.

Ống có van khí (cần dùng bơm chân không để hút)

Ống Newton

Ống chân không kín 2 đầu

Video rơi tự do

 

 

Hệ gồm 2 ống chứa vật nặng bằng sắt và vài chiếc lông . 1 ống chứa không khí, 1 ống được hút chân không.

  • Ta lật nhanh nửa vòng (180o) từng ống một rồi quan sát sự rơi của vật nặng kim loại và những chiếc lông.
  • Làm vài lần để đánh giá chính xác.

Hiện tượng và giải thích:

  • Ống chứa không khí: Vật bằng sắt rơi xuống trước, chiếc lông rơi từ từ xuống sau
  • Ống được hút chân không: gần như rơi cùng 1 lúc.
  • Lý do: Khi được hút chân không thì không còn lực cản của không khí, do đó các vật rơi chỉ chịu lực hút của trái đất nên sự rơi không chịu ảnh hưởng của trọng lượng vật rơi.

Còn trong không khí thì khi rơi còn chịu lực cản của không khí nên những vật nặng hơn thường rơi xuống trước.

Ống Newton

Ống Newton

Ống Newton

Ống Newton

Ống Newton