Puly có cán

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Pulley có cán dài 13cm
  • Đường kính Pulley 50mm
  • Chất liệu: Kim loại

Pulley có cán dài 13cm

Đường kính Pulley 50mm

Chất liệu: Kim loại

Puly có cán