Puly gắn bảng từ

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Pulley gắn bảng từ

Pulley có gắn nam châm để gắn lên bảng từ.

Đường kính 50mm.

Có vòng bi để giảm ma sát.