Ròng rọc (loại 1)

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Đường kính ròng rọc: 40mm, chất liệu ABS
  • Được gắn trong khung sắt chắc chắn

Đường kính ròng rọc: 40mm, chất liệu ABS

Được gắn trong khung sắt chắc chắn

Bao gồm: 

- 04 ròng rọc đơn

- 02 ròng rọc đơn có hãm

- 02 ròng rọc kép

- 02 ròng rọc đôi.