Ròng rọc (loại 2)

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Chất liệu ABS
  • Được gắn trong khung sắt chắc chắn

Chất liệu ABS

Được gắn trong khung sắt chắc chắn

Bao gồm: 

- 02 ròng rọc đơn

- 02 ròng rọc ghép ba song song

- 02 ròng rọc ghép ba nối tiếp .