Giỏ hàng
Tài khoản

Sơ đồ quy trình công nghệ gene ở thực vật và động vật.

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Sơ đồ mô tả các bước trong quy trình công nghệ gene ở thực vật và động vật.

Sơ đồ quy trình công nghệ gene ở thực vật và động vật. được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001