Giỏ hàng
Tài khoản

Sơ đồ quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

01 tờ tranh minh họa có hai nội dung: 
- Sơ đồ hoá quy trình viết 1 báo cáo khoa học; 
- Sơ đồ tóm tắt cấu trúc báo cáo khoa học dưới dạng sơ đồ tư duy. 
- Kích thước (540x790)mm, tranh có dung sai của kích thước là 10mm in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).

Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001