Giỏ hàng
Tài khoản

Sự ấm lên toàn cầu

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Video mô tả một số tác nhân chủ yếu gây nên sự ấm lên toàn cầu.

Sự ấm lên toàn cầu được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001