Giỏ hàng
Tài khoản

Sự đa dạng của chất (Tranh giấy)

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả: 

Mục đích sử dụng: Giới thiệu sự đa dạng của chất

Tranh màu minh họa sự đa dạng của các vật thể (sự đa dạng của các chất) có trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật sống, vật không sống.

Kích thước: (720x1020)mm có dung sai 10mm

In offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;

Sự đa dạng của chất (Tranh giấy) được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001