Giỏ hàng
Tài khoản

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc

Mã sản phẩm: VL10TB01

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (TBDC) được bố trí thích hợp để lấy số liệu vẽ đồ thị vận tốc – thời gian, độ dịch chuyển – thời gian, tính gia tốc