Giỏ hàng
Tài khoản

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm

Mã sản phẩm: VL10DC06

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm này phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (TBDC) được bố trí thích hợp để lấy số liệu vẽ đồ thị