Giỏ hàng
Tài khoản

Video/tranh điện tử ( Đại số và Giải tích )

Mã sản phẩm: Đang cập nhật

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mô tả:

Tranh điện tử gồm có: 
1. Bảng tổng kết tính chất và các dạng đồ thị của các hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠0);
 y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠0) ;
và đa thức tử không  chia hết cho đa thức mẫu); hàm số lượng giác; hàm số mũ; hàm số lôgarit.
 2. Bảng công thức nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp. 
3. Bộ hình ảnh về các phép biến hình: phép tịnh tiến, phép vị tự, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay; phép dời hình, phép đồng dạng. 
4. Bộ hình ảnh mô tả về cung, góc lượng giác, hàm số lượng giác (diễn tả quan hệ hàm số lượng giác).

Video/tranh điện tử ( Đại số và Giải tích ) được sản xuất theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001