Viên bi thép

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Dùng cho các thí nghiệm: rơi tự do, chuyển động, va chạm,..

Bằng thép, có các kích thước khác nhau.

Đường kính: 25mm, 20mm, 16mm, 13mm