Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng

Mã sản phẩm: V840

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Xác định khối lượng riêng của vật.

Mô tả:

Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Cân hiện số (TBDC);

+ Bình tràn 650 ml, bằng nhựa trong; cốc nhựa 200 ml; ống đong loại 250 ml; vật không thấm nước.

Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng

Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng