Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột

Mã sản phẩm: SH4.6

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Tách chiết sắc tố quang hợp, xác nhận sự có mặt của tinh bột sau quang hợp.

Mô tả:

Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột. được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

n-Hecxan (200ml)

Ethanol (100ml) (TBDC)

Etylacetale (200ml)

Potasium iodine KI (200 ml)

Coban Clorua CoCl2 (500ml)

NaCl 0.9% (2000 ml)