Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển

Mã sản phẩm: V843

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Chứng minh áp suất khí quyển

Mô tả:

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Cốc nước đường kính 75 mm, cao 90 mm; giấy bìa không thấm nước.

+ Pipet (TBDC).

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển