Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện

Mã sản phẩm: V845

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Phân loại vật dẫn điện và vật không dẫn điện.

Mô tả:

Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Biến áp nguồn (hoặc pin), Vôn kế (hoặc cảm biến điện thế) (TBDC).

+ Dây dẫn, bóng đèn, thanh nhựa, thanh kim loại.

Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện

Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện