Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học

Mã sản phẩm: H832

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học.

Mô tả:

Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Bát sứ, Ống nghiệm, Bộ thu thập số liệu (TBDC); Cảm biến áp suất khí (thang đo: 0 đến 250kPa, độ phân giải tối thiểu: ±0,3kPa);

Cồn đốt; Đá vôi cục; Hydrochloric acid (HCl) 5%.