Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu

Mã sản phẩm: L7TBTH21

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm:
- Thanh nam châm (TBDC).
- Kim nam châm (có giá đỡ), sơn 2 cực khác màu.
- Mảnh nhôm mỏng, kích thước (80 x 80) mm.
- Thước nhựa dẹt, dài 300 mm, độ chia 1mm.
- La bàn loại nhỏ.

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu