Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu

Mã số: L7TBTH21

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Chứng minh ảnh hưởng của nam châm đến các loại vật liệu; sự định hướng của kim nam châm

 

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm:
- Thanh nam châm (TBDC).
- Kim nam châm (có giá đỡ), sơn 2 cực khác màu.
- Mảnh nhôm mỏng, kích thước (80 x 80) mm.
- Thước nhựa dẹt, dài 300 mm, độ chia 1mm.
- La bàn loại nhỏ.

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu