Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm

Mã số: L7TBAT18

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Chứng minh độ cao liên hệ với tần số âm, sự phản xạ âm

Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm:

- Bộ thu nhận số liệu (TBDC).
- Cảm biến âm thanh có tần số hoạt động 20 ~ 20000 Hz. - Loa mini; ống dẫn hướng âm thanh dài tối thiểu 62 cm; có 2 giá đỡ bằng nhau.

Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm

Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm