Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base

Mã sản phẩm: H836

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm base làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối.

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Ống nghiệm, Giấy chỉ thị màu, Sodium hydroxide (NaOH) dạng rắn, Hydrochloric acid (HCl) 37% (TBDC),

+ Copper (II) hydroxide (Cu(OH)2).