Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của hydrochloric acid

Mã sản phẩm: H835

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm hydrochloric acid làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại.

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất Thí nghiệm của hydrochỏic acid được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Ống nghiệm ;Giấy chỉ thị màu, Hydrochloric acid (HCl) 5%, Zn viên hoặc đinh Fe (TBDC).