Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ hóa chất thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Mã sản phẩm: SH4.5

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Nhuộm tiêu bản vi sinh vật

Mô tả:

Bộ hóa chất thực hành phương pháp nghiên cứu vi sinh vật được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Thuốc nhuộm Fuchsin (100ml)

Thuốc nhuộm xanh methylene (100ml)