Bộ thí nghiệm đo chiết suất của nước

Mã số: PTVL2044

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Đo chiết xuất của nước và một số chất lỏng khác bằng phương pháp khúc xạ ánh sáng.

Chúng  ta có thể dùng ánh sáng laser và ánh sáng trắng để làm thí nghiệm.

Bao gồm:

1. Bảng thép

2. Thước đo góc (có gắn nam châm để dính vào bảng thép)

3. Đĩa bán nguyệt rỗng, đựng nước và các chất lỏng khác (có thể dùng đĩa tròn)

4. Đèn Laser hoặc đèn sáng trắng nhiều chùm tia

 

Chúng tôi sẽ Update sớm!