Bộ thí nghiệm quang hình 1 (Dành cho lớp 11)

Mã số: PTVL2043

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 • Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
 • Đo tiêu cự của thấu kính phân kì    
 • Kính hiển vi        
 • Kính thiên văn và ống nhòm  
 • Các tật của mắt

 

  Nhiệm vụ:

  • Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
  • Đo tiêu cự của thấu kính phân kì    
  • Kính hiển vi        
  • Kính thiên văn và ống nhòm  
  • Các tật của mắt

  Quang hình 1