Bộ thí nghiệm quang hình 2

Mã số: PTVL2046

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

 • Định luật khúc xạ ánh sáng    
 • Hiện tượng phản xạ toàn phần        
 • Lăng kính  
 • Thấu kính  

Bao gồm:

 • Bảng thép
 • Đèn chiếu sáng (Laser hoặc sáng trắng)
 • Bán trụ
 • Bản mặt song song
 • Lăng kính
 • Lăng kính phản xạ toàn phần
 • Thấu kính hội tụ 1
 • Thấu kính hội tụ 2
 • Thấu kính phân kì
 • Hộp đựng dụng cụ

CAO nhưng KHÔNG ĐẮT!