Bộ thí nghiệm về sóng nước

Mã số: PTVL2025

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Khảo sát sự truyền của sóng nước, giao thoa sóng nước, phản xạ và khúc xạ.

 

Bộ thí nghiệm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Chắc chắn và sắc nét. Thao tác dễ dàng và tiện ích. 

Không mất thời gian lắp ráp. 

Hình ảnh giao thoa, nhiễu xạ rất rõ nét.

https://www.aelab.com.vn/bo-thi-nghiem-ve-song-nuoc-1

https://www.aelab.com.vn/bo-thi-nghiem-ve-song-nuoc-1

Tiến hành thí nghiệm:

Thí nghiệm được lắp đặt như sau: