Khối kim loại lập phương

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Dùng cho các thí nghiệm xác định khối lượng riêng của vật rắn

Chất liệu: Đầu thau, chì, kẽm, đồng, nhôm, sắt

Kích thước: 2mm