Nhà liên hoàn khối

Mã số: AENLHxxx

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Sản xuất tại: Nhựa nhập khẩu và tự sản xuất khung thép
  • Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ
  • Màu sắc: Phối các màu
  • Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
  • Sản xuất tại: Nhựa nhập khẩu và tự sản xuất khung thép
  • Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo
  • Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ
  • Màu sắc: Phối các màu
  • Độ tuổi: 2 – 5 tuổi