Giỏ hàng
Tài khoản

Nhiệt kế (lỏng)

Mã sản phẩm: KHTN26

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Đo nhiệt độ.

Mô tả:

Nhiệt kế (lỏng) được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

+ Chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C Hoặc

Cảm biến nhiệt độ (TBDC)