Giỏ hàng
Tài khoản

Bát sứ

Mã sản phẩm: KHTN47

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Cô đặc dung dịch, thực hiện một số thí nghiệm tỏa nhiệt mạnh

Mô tả:

Bát sứ được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Men trắng, nhẵn, kích thước Φ80mm cao 40mm.