Giỏ hàng
Tài khoản

Bình chia độ

Mã sản phẩm: KHTN37

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Đo thể tích trong các nội dung thực hành.

Mô tả:

Bình chia độ được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Hình trụ Φ30 mm; cao 180 mm; có đế; giới hạn đo 250ml; độ chia nhỏ nhất 2 ml; thủy tinh trung tính, chịu nhiệt.