Bộ dụng cụ chế tạo nam châm

Mã số: L7TBTH22

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Chế tạo nam châm điện đơn giản

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm:
- Dây đồng emay đường kính dây tối thiểu 0,3 mm, tối đa 0,4 mm.

- Bulon M8 dài tối thiểu 35 mm; Khung quấn dây bằng nhựa PA hoặc ABS, hình trụ tròn, dài tối thiểu 30 mm, đường kính lỗ lắp bulon M8 tối thiểu 9 mm, đường kính lõi quấn dây tối thiểu 12 mm, hai bên có vách giữ dây với đường kính tối thiểu 30 mm.

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm