Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

Mã số: L7TBAT17

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Thí nghiệm tạo âm thanh và chứng tỏ âm thanh truyền được trong chất rắn, lỏng, khí

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm:

Trống có đường kính tối thiểu Φ180 mm, cao tối thiểu 200 mm, dùi gõ thích hợp với trống;
Âm thoa chuẩn dài tối thiểu 200 mm, búa gõ thích hợp bằng cao su.

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh