Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

Mã sản phẩm: L7TBAT17

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm:

Trống có đường kính tối thiểu Φ180 mm, cao tối thiểu 200 mm, dùi gõ thích hợp với trống;
Âm thoa chuẩn dài tối thiểu 200 mm, búa gõ thích hợp bằng cao su.

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh