Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng

Mã số: L7TBAS19

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng

 

Phù hợp theo thông tư 38/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Bao gồm:

Pin mặt trời có thể tạo ra điện áp đến 1V kèm bóng đèn led, hoặc quạt gió mini, dây nối và giá lắp thành bộ.

Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng