Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm để phân biệt dung dịch; dung môi

Mã sản phẩm: L6TB04

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm để phân biệt dung dịch; dung môi

Mô tả:

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm để phân biệt dung dịch; dung môi  được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm:

- Cốc thủy tinh loại 250 ml (TBDC);

- Thìa cà phê bằng nhựa; Muối hạt 100g để trong lọ nhựa. Đường trắng hoặc đường đỏ 100g đựng trong lọ nhựa.