Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ dụng cụ quan sát nấm

Mã sản phẩm: L6TB10

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thực hành quan sát nấm

Mô tả:

Bộ dụng cụ quan sát nấm được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm:

Gồm:

- Kính lúp (TBDC).
Các loại nấm gồm có:
+ Tiêu bản nấm Saccharomycetes
+ Tiêu bản nấm Penicilin sp
+ Tiêu bản nấm Aspergillus sp -
+ Bào tử nấm linh chi