Giỏ hàng
Tài khoản

Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân

Mã sản phẩm: SH4.4

Thương hiệu: AELAB

Liên hệ: 0963.826.083
Mô tả sản phẩm

Mục đích:

Thí nghiệm làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân

Mô tả:

Bộ hóa chất làm tiêu bản NST, quan sát nguyên phân, giảm phân được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, và ISO45001

Gồm: 

Ethanol 96% (100ml) (TBDC)

Thuốc nhuộm Schiff (100ml)

Acetic acid (100ml)

Hydrochloride acid HCl (50ml)

Thuốc nhuộm carmine (100ml)

Thuốc nhuộm orcein (100ml)